Δείτε όλα τα νέα

Πίνακες κατάταξης και Βαθμολογίας για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

Πίνακες κατάταξης και Βαθμολογίας για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ