Δείτε όλα τα νέα

Υποβολή αιτήσεων για το ΚΗΦΗ

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) παρέχει ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες φιλοξενίας και συγκεκριμένα ανάπαυσης και αναψυχής, σε ηλικιωμένα άτομα (άνω των 65 ετών), που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν (κινητικές δυσκολίες, άνοια, κλπ).

Στόχος του Προγράμματος είναι οι φροντιστές που είναι επιφορτισμένοι με την φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων, να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην επίτευξη της εναρμόνισης του επαγγελματικού και οικογενειακού βίου, στην πρόληψη του αποκλεισμού ατόμων από την αγορά εργασίας και στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων όλων για την άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας .

Το ΚΗΦΗ είναι στελεχωμένο με μία Νοσηλεύτρια, δύο Κοινωνικούς Φροντιστές, μια Γενικών Καθηκόντων και ένα Γιατρό.

Οι υπηρεσίες παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων».

Η ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση, από σήμερα έως και την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013, στα γραφεία της στο πρώην Δημαρχείο Νέας Κυδωνίας – Γαλατάς Χανίων ή στο ΚΗΦΗ στην οδό Οδυσσέα Ελύτη 8 (κάθετος Λεωφόρου Σούδας) – Καμίνι.

Για όσους αντιμετωπίζουν αδυναμία μετακίνησης, προβλέπεται κατ’ οίκον επίσκεψη και η συμπλήρωση της αίτησης από
προσωπικό της δομής του Προγράμματος «ΚΗΦΗ».

Για πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στις παραπάνω διευθύνσεις ή στα τηλέφωνα 28210342182821074476, ώρες 08.00 – 14.30.

Δικαιολογητικά :

ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών) 

 1. Θεωρημένο      αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 2. Εκκαθαριστικό      σημείωμα εφορίας 2012 ή υπεύθυνη      δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση      για το οικονομικό έτος 2012
 3. Πιστοποιητικό      οικογενειακής κατάστασης
 4. Γνωμάτευση θεράποντος      ιατρού από την οποία να προκύπτει αν είναι πλήρως, μερικώς ή μη      αυτοεξυπηρετούμενος (κινητικά, νοητικά, ψυχικά)

ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (φροντιστές)

 1. Θεωρημένο      αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 2. Εκκαθαριστικό      σημείωμα εφορίας 2012
 3. Πιστοποιητικό      οικογενειακής κατάστασης
 4. Βεβαίωση      εργοδότη
 • Από την οποία θα προκύπτει το είδος την απασχόλησης(πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου
 • Σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης, απαιτείται αντίγραφο της Δήλωσης επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. και υπεύθυνη δήλωση περι μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος.
 • Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές
 • Για ανέργους βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ