Δείτε όλα τα νέα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου εντός του Δημοτικού πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών

H ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ


Έχοντας υπόψη :

Α) Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 «Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010)

Β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270 της 11/30.3.81 περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων¨.

Γ) Την υπ. αρ. 92/2013 απόφαση προκήρυξης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του κτιρίου του αναψυκτηρίου μετά του εμπρόσθιου μέχρι και την τεχνητή λίμνη αύλειου χώρου του, εντός του Δημοτικού πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών.

Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος για την προαναφερθείσα διαδικασία ορίζεται στο ποσό των 450,00 € (τετρακόσια πενήντα ευρώ).

Η δημοπρασία θα γίνει την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 12.30 και έως 13.00 στα
γραφεία της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ (Γαλατάς Νέας Κυδωνίας -Πρώην Δημαρχείο Νέας Κυδωνίας, τηλ. 2821034200).

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ