Δείτε όλα τα νέα

Παιδικοί σταθμοί : Ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής

  • Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 01 Αυγούστου 2014 14:56

Την Δευτέρα 4/8/2014 ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής για τη νέα σχολική χρονιά. Τα έντυπα των αιτήσεων θα μπορείτε να τα πάρετε και να τα προσκομίσετε στα κεντρικά γραφεία της ΚΕΠΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ στο πρώην Δημαρχείο του Γαλατά από τις 08.00 έως τις 14.00.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι τις 8/8/2014.

Δικαιολογητικά εγγραφής :

- Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
- Κάρτα Ανεργίας
- Φωτοτυπία εκκ. σημειώματος 2014
- Βεβαίωση εργασίας γονέων
- Φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ρεύματος ή τηλεφώνου ή νερού
- Υπ. Δήλωση αρ. 8 Ν. 1599/1986 για γονείς σε διάσταση
- Βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής για γονείς με ειδικές ανάγκες
- 'Αδεια νόμιμης παραμονής για αλλοδαπούς
- Υπ. Δήλωση αρ 8 Ν. 1599/1986 για την ακρίβεια των στοιχείων
- Ιατρική βεβαίωση του παιδιού αν γίνει δεκτή η αίτηση εγγραφής του
- Φωτοτυπία Βιβλιαρίου αν γίνει δεκτή η αίτηση εγγραφής


Δικαιολογητικά Επανεγγραφής :

- Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
- Ιατρική βεβαίωση του παιδιού
- Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος 2014