Δείτε όλα τα νέα

Πίνακες κατάταξης προσωπικού

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων

Κατηγορία TE
Κωδικός Θέσης : 105 - Ηλεκτρονικών
Κωδικός Θέσης : 106 - Διοκητικού

Κατηγορία ΔΕ
Κωδικός Θέσης : 101 - Υπαλλήλων αναψυκτηρίου
Κωδικός Θέσης : 102 - Υπαλλήλων τουριστικού τομέα
Κωδικός Θέσης : 104 - Ηλεκτρολόγων

Κατηγορία ΥΕ
Κωδικός Θέσης : 103 – Εργατών καθαριότητας