Δείτε όλα τα νέα

Προμήθεια Γραφικής ύλης

Η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ προσκλεί 

Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου για τις ανάγκες της ΚΕΠΠΕΔΗΧ- ΚΑΜ

Αναλυτικά ΕΔΩ