Δείτε όλα τα νέα

Προμήθεια υλικών

Η ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ προσκαλεί
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για προμήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της ΚΕΠΠΕΔΗΧ- ΚΑΜ προϋπολογισμού 750,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αναλυτικά ΕΔΩ