Δείτε όλα τα νέα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ –ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΤΟΠ.Ε.-ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ

Η ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Να υποβάλετε προσφορά για ετήσια αναγόμωση/συντήρηση πυροσβεστήρων –ετήσια συντήρηση πυρ/ρα τοπ.ε.-έλεγχος συστήματος πυρ/κού συγκροτήματος στους χώρους που διαχειρίζεται η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ , συνολικού προϋπολογισμού 1.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ως κάτωθι :

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ