Δείτε όλα τα νέα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΑΦΡΟΥ-ΚΙΝ/ΦΟΥ ΚΗΠΟΥ –ΕΙΔΗ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια υλικών συντήρησης θεάτρου Αν.Τάφρου και κιν/φου ΚΗΠΟΥ – είδη χρωματροπωλείου της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ (ΕΔΩ)