Δείτε όλα τα νέα

Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων

Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων για χρήση ως ταμεία στην Τάφρο και στην Δημοτική Αγορά
Υποβολή προσφορών για την προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων για χρήση ως ταμεία στην Τάφρο και στην Δημοτική Αγορά για τις ανάγκες της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΕΔΩ