Δείτε όλα τα νέα

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΑΦΡΟΥ-ΚΙΝ/ΦΟΥ ΚΗΠΟΥ –ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Η ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ σας προσκαλεί
να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση του θεάτρου Αν.Τάφρου και κιν/φου ΚΗΠΟΥ της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ