Δείτε όλα τα νέα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΕΔΡΑΣ ΤΑΦΡΟΥ

Η ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ σας προσκαλεί
να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια ειδών ξυλείας για την επισκευή της εξέδρας στο χώρο της Αν. Τάφρου της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ