Δείτε όλα τα νέα

Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων

Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων για χρήση ως ταμεία στην Τάφρο και στην Δημοτική Αγορά

Η ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ     ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων για χρήση ως ταμεία στην Τάφρο και στην Δημοτική Αγορά για τις ανάγκες της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ... ΕΔΩ