Δείτε όλα τα νέα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Η ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ σας προσκαλεί
Να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ προϋπολογισμού 1.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ