Δείτε όλα τα νέα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΒΑΘΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΒΑΘΡΩΝ
Η ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ σας προσκαλεί
Να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια 6 τεμ. ξύλινων βάθρων (από κόντρα πλακέ θαλάσσης) για το συνεδριακό χώρο του ΚΑΜ για τις ανάγκες της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ προϋπολογισμού 2.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ