Δείτε όλα τα νέα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ σας προσκαλεί να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ για τις ανάγκες της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ & του ΚΗΦΗ, συνολικού προϋπολογισμού ποσό 3.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ