Δείτε όλα τα νέα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ για τις ανάγκες της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ & του ΚΗΦΗ, συνολικού προϋπολογισμού ποσό 3.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ