Δείτε όλα τα νέα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων - Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου σύμφωνα με την υπ. αρ. 149/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

πλειοδοτική δημοπρασία φανερή και προφορική, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, για την εκμίσθωση χώρου στο ισόγειο του ιστορικού κτιρίου (Μεγάλο Αρσενάλι) της ΚΕΠΠΕΔΗΧ- ΚΑΜ, ως αποτυπώνεται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο κάτοψης και σκαρίφημα εμβαδομέτρησης, για τη στέγαση επιχείρησης μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας πρόχειρου γεύματος.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 2η Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα, (ως ώρα προσέλευσης των ενδιαφερομένων ορίζεται η 12:00 μ.μ) στα γραφεία της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, Πλ. Κατεχάκη και Ακτή Ενώσεως, τηλ. 2821034200 και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ