Δείτε όλα τα νέα
Τίτλος
Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ ΑΝ.ΤΑΦΡΟΥ
Δημιουργία νέας Ιστοσελίδας-Δικτυακού Τόπου της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
Ετήσια ασφάλιστρα των οχημάτων της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ BANNER