Δείτε όλα τα νέα

ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ

 • Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2012 11:44

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ) συστήθηκε, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1501/21-06-11, έπειτα από τη συγχώνευση των έξι Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Χανίων:

α) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χανίων (ΚΕΔΗΧ),(ΦΕΚ2529/Β/29−12−2009)
β) Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ), (ΦΕΚ2529/B/29−12−2009)
γ) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ακρωτηρίου (ΦΕΚ2353/Β/20−11−2008)
δ) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελ. Βενιζέλου (ΦΕΚ1296/Β/3−7−2008)
ε) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θερίσου, (ΦΕΚ 1460/B/24−7−2008)
στ) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νέας Κυδωνιάς(ΦΕΚ 1973/Β/24−9−2008)

Όπως όριζαν οι διατάξεις του άρθρου 1, 103, 107 και 109 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7−6−2010) και των άρθρων 254 και 255 του ν. 3463/2006 (ΚΔΔ).

Σήμερα η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ λειτουργεί τις παρακάτω κοινωνικές δομές :

1. Νηπιακός Σταθμός Ελ. Βενιζέλου
2. Βρεφονηπιακός Σταθμός Νέας Κυδωνίας
3. Βρεφονηπιακός Σταθμός Βαμβακοπούλου
4. Βρεφονηπιακός Σταθμός Ακρωτηρίου
5. Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ελ. Βενιζέλου
6. Βοήθεια στο Σπίτι Χανίων (3 δομές)
7. Βοήθεια στο Σπίτι Ελ. Βενιζέλου
8. Βοήθεια στο Σπίτι Ακρωτηρίου
9. Βοήθεια στο Σπίτι Θερίσου
10. Βοήθεια στο Σπίτι Νέας Κυδωνίας

Επίσης διαχειρίζεται τους παρακάτω χώρους πολιτισμού :

1. Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου
2. Παλιό Τελωνείο
3. Πύλη Sabbionara
4. Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
5. Θέατρο «Δημήτρης Βλησίδης»
6. Βίλα Κούνδουρου
7. Θέατρο Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών
8. Δημοτικός Κινηματογράφος «Κήπος»

Σκοποί ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ

Ι. Πολιτισμός

 • Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, εκθέσεων και άλλων πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή της σε αυτά
 • Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Η προβολή του πολιτιστικού τουρισμού
 • Διοργάνωση ημερίδων σε ομάδες του πληθυσμού σε θέματα συναφή με πολιτισμό
 • Η στήριξη, διάδοση και ανάπτυξη με κάθε δυνατό τρόπο της δημιουργίας καλλιτεχνικού και θεωρητικού έργου υψηλής ποιότητας και η προβολή της ελληνικής και ιδιαίτερα της τοπικής πολιτιστικής δημιουργίας και ιδιαίτερα της αρχιτεκτονικής δημιουργίας.
 • Πιο ειδικά, η στήριξη και ανάπτυξη των δημιουργικών ικανοτήτων στο χορό, τη μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τις εικαστικές τέχνες, την αγιογραφία, τη φωτογραφία, με τη λειτουργία σχολών διδασκαλίας μουσικής, χορού, θεάτρου, εικαστικών τεχνών, λογοτεχνίας, ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας, κινηματογράφου, ψηφιακών τεχνολογιών, κατασκευής παραδοσιακών οργάνων, παραδοσιακών χορών, παραδοσιακών τεχνών κ,α,
 • Η προώθηση της συνεργασίας του πειραματισμού, της έρευνας της καινοτομίας και γενικά προτάσεις που διευρύνουν και εξελίσσουν τις εκφραστικές δυνατότητες.
 • Η ενίσχυση των σχέσεων της Τοπικής αυτοδιοίκησης με τον πολιτισμό
 • Η διεύρυνση και αξιοποίηση της δυνατότητας πραγματοποίησης πολιτιστικών παραγωγών, συμπαραγωγών και καλλιτεχνικών ανταλλαγών κάθε είδους, ιδιαίτερα δε αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, η συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά πολιτιστικά δίκτυα, η συνεργασία με άλλες πόλεις στο πλαίσιο της Επικράτειας πολιτισμού, καθώς και με άλλες ευρωπαϊκές και μεσογειακές πόλεις, η συμμετοχή στα προγράμματα της κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη του πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό, εθνικό και διεθνή επίπεδο με τη δημιουργία και λειτουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, θεάτρων, κινηματογράφων και κάθε είδους κέντρων πολιτιστικής έκφρασης και δημιουργίας και δη στον τομέα της αρχιτεκτονικής μέσω του Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου και η εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών αυτών.
 • Η επιδίωξη της διασύνδεσης του Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου με την εκπαίδευση ώστε να συμβάλει στη δημιουργία του μελλοντικού δυναμικού που θα το στηρίξει.
 • Η συμβολή τόσο στη διαμόρφωση της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής ταυτότητας της πόλης, όσο και στην αποκέντρωση.
 • Η διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, ημερίδων, συναντήσεων, εκθέσεων, εκδηλώσεων, συνεστιάσεων και συναφών δραστηριοτήτων
 • Η λειτουργία κυλικείων σε πολιτιστικούς χώρους

ΙΙ.Περιβάλλον

 • Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων νια την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
 • Η προστασία και η διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρεια του Δήμου.
 • Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.
 • Διοργάνωση ημερίδων σε ομάδες πληθυσμού με θέματα συναφή με το περιβάλλον.
 • Η προαγωγή του διαλόγου , της πρόσβασης της έρευνας, της γνώσης της πληροφόρησης για την ανάπτυξη σχεδίων δράσης σε επίπεδο τοπικό περιφερειακό και ειδικά στο τομέα της Αρχιτεκτονικής,
 • Η ευαισθητοποίηση του κοινού στη σοβαρή επίδραση που έχει η αρχιτεκτονική στη ζωή και η προώθηση επιστημονικών ανταλλαγών, συμβάλλοντας και διευκολύνοντας τη συνεργασία με ανάλογους φορείς στην Ελλάδα και στην Μεσόγειο
 • Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης πρωτοβουλιών και έργων στο πλαίσιο των σκοπών της επιχείρησης.
 • Η εκτέλεση προγραμμάτων δακοκτονίας και άλλων που έχουν σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Η προβολή δράσεων συναφών με το σκοπό και εμπορία καταλόγων, βιβλίων και συγγραμμάτων με έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου οι πόροι να διατεθούν για τη χρηματοδότηση των καταστατικών σκοπών της επιχείρησης.

ΙΙΙ. Η οργάνωση λειτουργία και η παροχή υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που αναφέρονται στους τομείς κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης

 • Η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (Βοήθεια στο Σπίτι κ.α.)
 • Η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της Βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, κέντρων ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και η εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.

end faq